Please select control unit software part number from the list:

F-series20033L3A-12A650-UB 5.4L
F-series20033L3A-12A650-VA 5.4L
F-series20033U7A-12A650-ALA 5.4L
F-series20033U7A-12A650-ALB 5.4L
F-series20043U7A-12A650-ALA 5.4L 2V
F-series20043U7A-12A650-ALB 5.4L 2V
F-series20044L3A-12A650-BSA 5.4L 2V
F-series20044L3A-12A650-BSB 5.4L 2V
F-series (crew cab)20033L3A-12A650-VA 5.4L 2V
OBDTester.com Copyright (c) 2007-2018 SECONS s.r.o.. All rights reserved. [Legal info]